Interdyscyplinarne badania prowadzone w PAN, a życie codzienne.

Nie jest tak, że naukowcy, siedzący gdzieś w laboratoriach IChF PAN, są oderwani od życia, wręcz przeciwnie, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk stara się tak kompletować zespoły badawcze, aby realizowane przez nie projekty odpowiadały na potrzeby przemysłu, ale jednocześnie miały przełożenie na życie zwykłych ludzi. Czasem projekty badawcze, prowadzone przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, trwają kilka czy kilkanaście lat, ale efekty pracy są zwykle bardzo satysfakcjonujące, o czym poczytasz na http://ichf.pong.pl/. Na przykład, dzięki badaniom prowadzonym w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk już wiadomo, że do czyszczenia elewacji i szyb, najlepiej nadje się biel tytanowa.IChF PONG
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa